Guide till normmedveten visualisering
Övrigt, 2019

Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera planer och visioner för hur enskilda byggnader, stadsdelar, samhällen och städer ska utvecklas. Men om visualiseringarna är skapade utifrån begränsande föreställningar om till exempel ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet och klass riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Därför krävs det normmedvetna visualiseringar som kan utmana diskriminerande normer och bidra till mer inkluderande städer och samhällen. Den här guiden hjälper dig som arbetar med arkitekturvisualisering att skapa normmedvetna visualiseringar.

normkritik, normmedveten, visualisering, arkitektur, stadsutveckling, stadsbyggnad

Upphovsman

Marcus Jahnke

RISE Research Institutes of Sweden

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Tova Crossler Ernström

RISE Research Institutes of Sweden

Lisa Wistrand

White Arkitekter

Samuel Michaelsson

White Arkitekter

Kajsa Blomqvist

RISE Research Institutes of Sweden

Malin Bosaeus

RISE Research Institutes of Sweden

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

VINNOVA (2016-04206), 2016-12-01 -- 2019-08-31.

Ämneskategorier

Genusstudier

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-18