Guide till normmedveten visualisering
Other, 2019

Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera planer och visioner för hur enskilda byggnader, stadsdelar, samhällen och städer ska utvecklas. Men om visualiseringarna är skapade utifrån begränsande föreställningar om till exempel ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet och klass riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och diskrimineras. Därför krävs det normmedvetna visualiseringar som kan utmana diskriminerande normer och bidra till mer inkluderande städer och samhällen. Den här guiden hjälper dig som arbetar med arkitekturvisualisering att skapa normmedvetna visualiseringar.

normkritik, normmedveten, visualisering, arkitektur, stadsutveckling, stadsbyggnad

Creator

Marcus Jahnke

RISE Research Institutes of Sweden

Julia Fredriksson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Tova Crossler Ernström

RISE Research Institutes of Sweden

Lisa Wistrand

White Architects

Samuel Michaelsson

White Architects

Kajsa Blomqvist

RISE Research Institutes of Sweden

Malin Bosaeus

RISE Research Institutes of Sweden

Norm-creative Visualization in Urban Development

VINNOVA (2016-04206), 2016-12-01 -- 2019-08-31.

Subject Categories

Gender Studies

Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Latest update

9/18/2020