Julia Fredriksson

Doktor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Projects

2018–2020

Politicising uneven regional development: Towards socially responsible geographies

Kristina Grange Urban Design and Planning
Nils Björling Urban Design and Planning
Julia Fredriksson Urban Design and Planning
Formas

2016–2019

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Julia Fredriksson Urban Design and Planning
VINNOVA

2015–2018

Rum & makt i regional planering - förnyelse av planerings- och stadbyggnadsteori

Julia Fredriksson Urban Design and Planning
Swedish Research Council (VR)

There might be more projects where Julia Fredriksson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Chapter in monograph, book - peer reviewed
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Report
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Report
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Magazine article
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Paper in proceedings