Julia Fredriksson

Forskare at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Publications

2018

Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet

Nils Björling, Julia Fredriksson
Report
2017

Spatial Inequalities: Town Centre Development and Urban Peripheries

Julia Fredriksson
Nordisk arkitekturforskning. Vol. 29 (2)
Journal article
2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Book chapter
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Report
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias
Report
2014

Constructions of urban hierarchies: Spatial power relations of the post-industrial city

Julia Fredriksson
World in Denmark- Nordic Encounters. 12-13 june 2014, Copenhagen, Denmark
Paper in proceedings
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Magazine article
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, Århus, 19 – 21 april 2007
Paper in proceedings

Projects

2016–2019

Norm-creative Visualization in Urban Development

Julia Fredriksson Urban Design and Planning
VINNOVA

2015–2018

Space and power in regional planning: Rethinking theory for urban planning and design

Julia Fredriksson Urban Design and Planning
Swedish Research Council (VR)

2018–2020

Politicising uneven regional development: Towards socially responsible geographies

Kristina Grange Urban Design and Planning
Nils Björling Urban Design and Planning
Julia Fredriksson Urban Design and Planning
Formas

There might be more projects where Julia Fredriksson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.