Julia Fredriksson

Forskare at Department of Architecture, Urban Design and Planning

Projects

2016–2019

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Julia Fredriksson Department of Architecture, Urban Design and Planning
VINNOVA

2015–2018

Rum & makt i regional planering - förnyelse av planerings- och stadbyggnadsteori

Julia Fredriksson Department of Architecture, Urban Design and Planning
Swedish Research Council (VR)

There might be more projects where Julia Fredriksson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2016

Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - Nationella perspektivet

Julia Fredriksson, Kerstin Elias,
Report
2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson,
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Chapter in monograph, book
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias,
Report
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Report
2014

Constructions of urban hierarchies: Spatial power relations of the post-industrial city

Julia Fredriksson,
World in Denmark- Nordic Encounters. 12-13 june 2014, Copenhagen, Denmark
Conference paper - peer reviewed
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson,
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Journal article - popular science
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, 19. – 21. april 2007, Århus
Conference paper - peer reviewed