Julia Fredriksson

Doktor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, City

Projects

2016–2019

Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Julia Fredriksson City
VINNOVA

2015–2018

Rum & makt i regional planering - förnyelse av planerings- och stadbyggnadsteori

Julia Fredriksson City
Swedish Research Council (VR)

There might be more projects where Julia Fredriksson participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2016

Recension: Urbanismer – Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Julia Fredriksson,
Tidskriften Plan
Journal article - popular science
2016

Kunskapsagendan för hållbar stadsutveckling - Nationella perspektivet

Julia Fredriksson, Kerstin Elias,
Report
2016

En stadskärna för alla? Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

Julia Fredriksson,
Den postpolitiska staden. Tesfahuney, M & Ek, R (red.), p. 81-103
Chapter in monograph, book
2015

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson, Kerstin Elias,
Report
2015

Näringslivets regionala geografi och omvandling: En kunskapsöversikt om näringsliv i stadsutveckling

Joakim EliasBodström, Kerstin Elias, Erica Eneqvist et al
Report
2014

Constructions of urban hierarchies: Spatial power relations of the post-industrial city

Julia Fredriksson,
World in Denmark- Nordic Encounters. 12-13 june 2014, Copenhagen, Denmark
Conference paper - peer reviewed
2010

Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping

Julia Fredriksson,
Plan tidskrift för samhällsplanering. Vol. 4, p. 8-15
Journal article - popular science
2007

Trafikala stadslandskap: Analyser och undersökande arkitektur av aktuella stadsutvecklingsprojekt

Catharina Dyrssen, Bosse Berman, Julia Fredriksson et al
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning, 19. – 21. april 2007, Århus
Conference paper - peer reviewed