Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Syfte och mål
Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera: stödverktyg för normmedveten visualisering; verktyg för normkritisk visualisering; interaktiva visuella metoder för normkreativa dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.


Förväntade effekter och resultat
När projektet avslutas kommer utarbetade verktyg och metoder att vara testade i stadsutvecklingsprojekt och integrerade i Skanskas och Whites arbete, samt finnas tillgängliga genom kurser och material hos Visual Arena och SP. De har också börjat spridas, både nationellt, bl.a. genom medverkande kommunala aktörer, och internationellt, b.la. av Chalmers och SPs forskare. På längre sikt är förväntat resultat en spridning och integrering av normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder i hela bygg- och stadsutvecklingssektorn.


Planerat upplägg och genomförande
Projektets innovationsprocess delas in i fyra steg:
1) Vidareutveckla och anpassa existerande verktygsprototyper; Utveckla normkritiska visualiseringsverktyg samt prototyper på roller och metoder; Påbörja tillämpning som följs av forskarna.
2) Utvärdera samt fortsätta utveckling och tillämpning; Integrera verktygen och metoderna i befintliga utvecklingsprocesser; Skapa och testa prototyper på utbildningsmaterial.
3) Utbilda anställda inom White och Skanska; Skapa slutgiltigt material; Fortsatt spridning.
4) Summera projektet och påbörja fortsatt arbete.

Participants

Julia Fredriksson (contact)

Forskare vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Collaborations

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SP Technical Research Institute of Sweden

Borås, Sweden

White Architects

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019 with 440,340.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-03-17