Normkreativ visualisering i stadsutveckling
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Syfte och mål
Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera: stödverktyg för normmedveten visualisering; verktyg för normkritisk visualisering; interaktiva visuella metoder för normkreativa dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.


Förväntade effekter och resultat
När projektet avslutas kommer utarbetade verktyg och metoder att vara testade i stadsutvecklingsprojekt och integrerade i Skanskas och Whites arbete, samt finnas tillgängliga genom kurser och material hos Visual Arena och SP. De har också börjat spridas, både nationellt, bl.a. genom medverkande kommunala aktörer, och internationellt, b.la. av Chalmers och SPs forskare. På längre sikt är förväntat resultat en spridning och integrering av normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder i hela bygg- och stadsutvecklingssektorn.


Planerat upplägg och genomförande
Projektets innovationsprocess delas in i fyra steg:
1) Vidareutveckla och anpassa existerande verktygsprototyper; Utveckla normkritiska visualiseringsverktyg samt prototyper på roller och metoder; Påbörja tillämpning som följs av forskarna.
2) Utvärdera samt fortsätta utveckling och tillämpning; Integrera verktygen och metoderna i befintliga utvecklingsprocesser; Skapa och testa prototyper på utbildningsmaterial.
3) Utbilda anställda inom White och Skanska; Skapa slutgiltigt material; Fortsatt spridning.
4) Summera projektet och påbörja fortsatt arbete.

Deltagare

Julia Fredriksson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

White Arkitekter

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06