The Art of Assessment - Focusing Research Assessment from Different Perspectives
Kapitel i bok, 2017

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Halina Dunin-Woyseth von Turow

The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Nel Janssens

Chalmers, Arkitektur

Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts. Discussing Doctorateness

ix-xx

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Formas (259-2011-75), 2011-04-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Design

Filosofi

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Musik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-16