Johan Linton

Universitetslektor vid Arkitekturens teori och metod

Johan Linton är universitetslektor och docent i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är civilingenjör teknisk fysik och arkitekt och doktorerade med en avhandling om Le Corbusiers arkitekturteori. Han har publicerat ett stort antal texter om Le Corbusier men också om andra perioder i arkitekturhistorien samt om svensk samtidsarkitektur. Han är en av upphovspersonerna bakom den göteborgsbaserade kulturtidskriften Arche och har varit ansvarig för formgivningen och arkitekturinnehållet sedan det första numret publicerades i mars 2002. Han har sin egen konstnärsstudio i Göteborg och har fått priser för såväl sitt konstnärliga som sitt vetenskapliga arbete.

Källa: chalmers.se
Image of Johan Linton

Visar 94 publikationer

2015

Ocean, interlink, network – 400 år av hav

Johan Linton
Arche. Vol. 2015 (50-51)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Göteborg mot framtiden

Johan Linton, Björn Siesjö, Agneta Hammer
Arche. Vol. 2015 (50-51)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Le Corbusier – Göteborg Stockholm Alger

Johan Linton
Övrigt
2014

Göteborg - visioner

Johan Linton, Bengt Mattias Carlsson
Arche (46-47)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Referensernas spel – Andrea Palladio, Le Corbusier, Peter Eisenman

Johan Linton
Arche (48-49)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Objekt – antologier

Johan Linton
Arche (46-47)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Rum bortom murarna : Beate Hølmebakk i samtal med Johan Linton

Johan Linton
Arche
Artikel i övriga tidskrifter
2014

de konstruerade objekten : till Jacques Derrida

Johan Linton
Arche (48-49)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

digitally bucolic

Johan Linton
Arche (44-45)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Le Corbusier - den ömsesidiga kulturen

Johan Linton
Arche (42-43)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Det byggda ursprunget till sig själv

Johan Linton
Arche (44-45)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Orsakernas alkemi

Johan Linton
Arche (42-43)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

La mémoire et les mots : Une relation ambivalente avec l'Italie

Johan Linton
Linvention dun architecte : Le voyage en Orient de Le Corbusier.
Kapitel i bok
2013

Arkitektens barndom

Johan Linton, Peter Eisenman
Arche (44-45)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Le Corbusier's plan for the urbanization of Stockholm

Johan Linton
Le Corbusiers secret laboratory : From painting to architecture
Kapitel i bok
2012

Möblernas berättelser

Johan Linton
Arche (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Platser i tiden

Johan Linton
Arche (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Planerandets paradoxer: Intervju med Sara Westin

Claes Caldenby, Per Magnus Johansson, Johan Linton
Arche. Vol. 2012 (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Mogens Krustrup (1921-2011)

Johan Linton
Arche (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Hedlund och Wingårdh - Ytterligare perspektiv

Johan Linton, Per Magnus Johansson
Arche (38-39)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Guide för rörelse i sekvenser av mentala kvantifieringar

Johan Linton
Arche (38-39)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Ordens horisont

Johan Linton
Arche (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Psykoanalytisk Tid/Skrift : Arche : register 2002 - 2012

Johan Linton, Jonas Gilbert, Mats Leffler et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2011

Arkitektliv

Per Magnus Johansson, Johan Linton
Arche (36-37)
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Bibliografi i urval

Johan Linton
Arche (36-37)
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Arkitektur av ord

Johan Linton
Arche (36-37)
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Le Corbusier

Johan Linton
Arkitekturteoriernas historia
Kapitel i bok
2011

Out of the real : Tham & Videgård Arkitekter

Johan Linton
Samlingsverk (redaktörskap)
2011

Håkan Lindqvist

Per Magnus Johansson, Johan Linton
Arche (36-37)
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Göteborg i bilder : 1912-1951

Johan Linton, Per Magnus Johansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (32-33)
Artikel i övriga tidskrifter
2010

I kulturen

Johan Linton, Mats Leffler, Johan Stålberg
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson
Kapitel i bok
2010

I kulturen : en vänbok till Per Magnus Johansson

Johan Linton, Mats Leffler, Johan Stålberg
Samlingsverk (redaktörskap)
2010

Rörelse för tanken

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Paris – spegelstadier

Johan Linton
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson
Kapitel i bok
2010

Le Corbusier's Ahrenberg pavilion

Johan Linton
Le Corbusier Plans 1959–1965
Kapitel i bok
2010

Barbarerna : Edra

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2010 (30-31)
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Universitetet och forskningen. Ingemar Nilsson i samtal med Thomas Karlsohn, Mats Leffler och Johan Linton

Thomas Karlsohn, Mats Leffler, Johan Linton
Mats Leffler, Johan Linton & Johan Stålberg (red.). I kulturen. En vänbok till Per Magnus Johansson, p. 253-261
Kapitel i bok
2010

Arkitektur och psyke

Johan Linton
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson
Kapitel i bok
2010

Lars Schmidt (1917-2009)

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2010 (30-31)
Artikel i övriga tidskrifter
2010

Människan och personligheten

Johan Linton
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson
Kapitel i bok
2009

Arkitekturen och akademin

Johan Linton, Claes Caldenby, Per Magnus Johansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Göteborg revisited

Johan Linton
Arkitekturtidskriften Kritik (7), p. 100-
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Dubbelseende : En not till postmodernismen i arkitekturen

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Kunskapens plats

Johan Linton, Anders Wilhelmson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Institutionen och ensamheten – Le Corbusiers arkitektutbildning

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

En betydelsefull historia

Johan Linton
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Konsten att lära

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Om lärandet

Johan Linton, Beate Hølmebakk
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Arkitekturskola

Johan Linton, Bolle Tham, Martin Videgård
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Slit

Johan Linton
Crucial words : Conditions for contemporary architecture. Gert Wingårdh & Rasmus Wærn, eds.
Kapitel i bok
2008

Arkitekturen och det generella

Johan Linton, Bolle Tham, Martin Videgård Hansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Samtidiga läsningar

Johan Linton, Gert Wingårdh
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Alger och avbildningen i retur

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Arkitektoniska undersökningar

Johan Linton, Mia Hägg
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Det reducerades poesi

Johan Linton, Christer Malmström
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Palladianskt begär

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Arkitekturens elasiticitet

Johan Linton, Johan Celsing
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

1980-1989 : Framgångar och mognad

Johan Linton
Gert Wingårdh : Trettio års arkitektur genom fyra decennier. Mikael Nanfeldt, ed.
Kapitel i bok
2008

Arkitekturens allvar

Johan Linton, Anders Wilhelmson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Arkitekturens ordning

Johan Linton, Ulla Antonsson, Per Bornstein et al
Psykoanalytisk Tid/Skrift (24-25)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

The enigmatic expression

Johan Linton
Komplot – 20 years of design dialogue
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Hanada vince a sorpresa

Johan Linton
Il Giornale dell'architettura. Vol. 6 (57)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Den reserverade modernisten och barocken, Jan Wallinder och Francesco Borromini

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2007 (20-21)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Konstruktionens materia, brottstycken – Någonting om minnet i förhållande till de konstruktioner som lämnats oss av tidigare människor

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2007 (18-19)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Une lumière de l'architecture – Memories of Santa Maria in Cosmedin

Johan Linton, Guillermo Jullian de la Fuente
Massilia 2007. Guillermo Jullian de la Fuente
Kapitel i bok
2006

Carlo Scarpas tusen cypresser : Om mästerskapet och historien

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2006 (14-15)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Vardagslivets fysiologi, Richard Neutra och psykoanalysen

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2006 (16-17)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Le Corbusier's Modulor

Johan Linton
Le Corbusier Plans (9 (16))
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Scarpa och det venetianska

Johan Linton
Arkitektur. Vol. 106 (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Enigme : - un hommage à Jacques Derrida

Johan Linton
Samlingsverk (redaktörskap)
2005

Urbanisation à Stockholm

Johan Linton
Le Corbusier Plans 1933-1936 (6 (16))
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Le Corbusiers följeslagare, en arkitekt och litteraturen

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2005 (13)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Le Corbusier och Louis Soutter, om konsten och det outsägliga

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2005 (11-12)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Le Corbusier and Alfred Chapuis : Writings on watchmaking and mechanics

Johan Linton
Massilia, 2004. Annuarie détudes corbuséennes
Kapitel i bok
2004

Linton Lundh Caravaggio : appendix till en vilstol

Johan Linton, Bengt Steneby, Stefania Renzetti et al
Bok
2004

Le Corbusier et l'esprit mathématique

Johan Linton
Le Corbusier : Le symbolique, le sacré, la spiritualité
Kapitel i bok
2004

Arkitekturens hemvist : Le Corbusier och horisonten

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift (10 (2004))
Artikel i övriga tidskrifter
2004

LC vs OMA

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2004 (8-9)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Il Giornale dell'Architettura

Johan Linton
Arkitektur. Vol. 2003 (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Kerstin Rääf

Kerstin Rääf, Johan Linton
Bok
2003

Wien – Paris : växlingar mot det moderna

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2003 ( 4-5 )
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Text för "Tre texter för Venedig"

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2003 (6-7)
Artikel i övriga tidskrifter
2002

Francesco Borrominis ensamhet

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2002 (2-3)
Artikel i övriga tidskrifter
2002

Konstruktionens inre landskap, en not till Enric Miralles arkitektur

Johan Linton
Psykoanalytisk Tid/Skrift. Vol. 2002 (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2001

"Lumière de l'architecture". Memorie di Santa Maria in Cosmedin, conversazione con Guillermo Jullian de la Fuente

Johan Linton
Le Corbusier, il programma liturgico. Giuliano Gresleri & Glauco Gresleri (eds).
Artikel i övriga tidskrifter
2000

Le Corbusier : I tjurens tecken, teckningar och grafik

Johan Linton
Samlingsverk (redaktörskap)
2000

Den enda arkitekturen är den som berör

Johan Linton
Arkitektur
Artikel i övriga tidskrifter
2000

2000, kring det svenska millennieminnesmärket

Johan Linton
Samlingsverk (redaktörskap)
2000

Volym 0

Johan Linton
Samlingsverk (redaktörskap)
2000

Mellan arkitektur och måleri : Något om Le Corbusier i Norden och Le Poème de l'angle droit

Johan Linton
Le Corbusier : I tjurens tecken, teckningar och grafik (2000)
Artikel i övriga tidskrifter

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 1 forskningsprojekt

2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign (Chalmers)
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

Det kan finnas fler projekt där Johan Linton medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.