Göteborg mot framtiden
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Interview with head of city planning office Agneta Hammer and city architect Björn Siesjö, City of Göteborg. The interview is made by architect and architectural historian Johan Linton, who also made the graphic layout. 34 pages with illustrations.

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Björn Siesjö

Agneta Hammer

Arche

2000-7817 (ISSN)

Vol. 2015 50-51

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07