Le Corbusier och Ville radieuse : Att skriva den moderna staden
Bok, 2014

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

ISBN

978-91-980974-2-9

Mer information

Skapat

2017-10-07