Volym 0
Samlingsverk (redaktörskap), 2000

Artistic research. Publication as part of an installation of works filmed and photographed at Landschaftspark Duisburg Nord and Galleri k20, Halmstad. Edited and designed by Linton with texts by Linton, Joakim Palm & Sven-Olov Wallenstein. ISBN 91-631-0128-9

artwork

installation

artistic research

Redaktör

Johan Linton

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Design

Litterär gestaltning

Arkitektur

Bildkonst

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

91-631-0128-9

Mer information

Skapat

2017-10-08