Out of the real : Tham & Videgård Arkitekter
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

Architecture

Contemporary architecture

Tham & Videgård Arkitekter

Swedish architecture

Redaktör

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Konstvetenskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-3-0346-0688-2

Mer information

Skapat

2017-10-06