I kulturen : en vänbok till Per Magnus Johansson
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

Festschrift

Philosophy

Culture

Psychoanalysis

Architecture

Redaktör

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Mats Leffler

Göteborgs universitet

Johan Stålberg

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Etik

Idé- och lärdomshistoria

Filosofi

Arkitektur

Bildkonst

Historia

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Skapat

2017-10-07