Paris – spegelstadier
Kapitel i bok, 2010

Le Corbusier

Gianlorenzo Bernini

Paris

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Bildkonst

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Skapat

2017-10-07