Institutionen och ensamheten – Le Corbusiers arkitektutbildning
Artikel i övrig tidskrift, 2009

On Le Corbusier's relation to architectural education, and on his complicated relation to institutions. Scientific article. 14 pages with illustrations, 50 notes.

architectural history

architectural education

architectural theory

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

28-29

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08