de konstruerade objekten : till Jacques Derrida
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Arche

2000-7817 (ISSN)

48-49

Ämneskategorier

Design

Arkitektur

Bildkonst

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-07