Universitetet och forskningen. Ingemar Nilsson i samtal med Thomas Karlsohn, Mats Leffler och Johan Linton
Kapitel i bok, 2010

Författare

Thomas Karlsohn

Göteborgs universitet

Mats Leffler

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Mats Leffler, Johan Linton & Johan Stålberg (red.). I kulturen. En vänbok till Per Magnus Johansson

253-261
978-91-978264-4-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Historia

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Skapat

2017-10-08