I kulturen
Kapitel i bok, 2010

Culture

Psychoanalysis

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Mats Leffler

Göteborgs universitet

Johan Stålberg

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Kulturstudier

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Skapat

2017-10-07