I kulturen
Kapitel i bok, 2010

Culture

Psychoanalysis

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Mats Leffler

Göteborgs universitet

Johan Stålberg

Göteborgs universitet

I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson


978-91-978264-4-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Kulturstudier

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13