Den reserverade modernisten och barocken, Jan Wallinder och Francesco Borromini
Artikel i övrig tidskrift, 2007

arkitekturhistoria

Francesco Borromini

Giuseppe Terragni

Svenska institutet i Rom

Rom

Jan Wallinder

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

Vol. 2007 20-21

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06