Konstruktionens materia, brottstycken – Någonting om minnet i förhållande till de konstruktioner som lämnats oss av tidigare människor
Artikel i övrig tidskrift, 2007

arkitekturteori

stadsförnyelse

arkitekturhistoria

Leon Battista Alberti

globalisering

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

Vol. 2007 18-19

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Övrig annan humaniora

Mer information

Skapat

2017-10-06