1980-1989 : Framgångar och mognad
Kapitel i bok, 2008

svensk arkitektur

Gert Wingårdh

arkitekturhistoria

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-974573-7-8

Mer information

Skapat

2017-10-06