1980-1989 : Framgångar och mognad
Kapitel i bok, 2008

svensk arkitektur

Gert Wingårdh

arkitekturhistoria

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Gert Wingårdh : Trettio års arkitektur genom fyra decennier. Mikael Nanfeldt, ed.


978-91-974573-7-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-974573-7-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13