Arkitektur och psyke
Kapitel i bok, 2010

Psychoanalysis

Richard Neutra

Architecture

Rem Koolhaas

Le Corbusier

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson


978-91-978264-4-0 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Filosofi

Samhällsbyggnadsteknik

Psykologi

Arkitektur

Kulturstudier

ISBN

978-91-978264-4-0

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13