Göteborg i bilder : 1912-1951
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Per Magnus Johansson

Göteborgs universitet

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

32-33

Ämneskategorier

Bildkonst

Historia

Mer information

Skapat

2017-10-06