Linton Lundh Caravaggio : appendix till en vilstol
Bok, 2004

Stolar

Möbelkonst

Design

Designteori

Formgivning

Möbeldesign

Författare

Johan Linton

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bengt Steneby

Stefania Renzetti

Sven Lundh

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-974394-3-6

Mer information

Skapat

2017-10-07