Le Corbusiers maskin, industriella spår i ett arkitekturtänkande
Licentiatavhandling, 1999

Le Corbusier

industrialisering

arkitekturteori

modern arkitektur

Opponent: Johan Mårtelius

Författare

Johan Linton

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Övrig annan humaniora

ISBN

91-7197-786-4

Opponent: Johan Mårtelius

Mer information

Skapat

2017-10-06