La mémoire et les mots : Une relation ambivalente avec l'Italie
Kapitel i bok, 2013

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Linvention dun architecte : Le voyage en Orient de Le Corbusier.


978-2-915456-80-6 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Litterär gestaltning

Arkitektur

Litteraturstudier

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-2-915456-80-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13