Le Corbusier et l'esprit mathématique
Kapitel i bok, 2004

proportionering

Le Corbusier

arkitekturteori

matematik

Författare

Johan Linton

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Beräkningsmatematik

ISBN

2-903539-98-7

Mer information

Skapat

2017-10-06