Psykoanalytisk Tid/Skrift : Arche : register 2002 - 2012
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

Author and subject index for the cultural review Psykoanalytisk Tid/Skrift, from 2011 and onwards, Arche.

Cultural Review

Psykoanalytisk Tid/Skrift

Liberal education

Arche

Redaktör

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek

Mats Leffler

Göteborgs universitet

Johan Stålberg

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Design

Filosofi

Psykologi

Arkitektur

Litteraturstudier

Kulturstudier

Bildkonst

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-980265-2-8

Mer information

Skapat

2017-10-08