Göteborg - visioner
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Göteborg

Stadsbyggnad

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Bengt Mattias Carlsson

Chalmers, Arkitektur

Arche

2000-7817 (ISSN)

46-47

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07