Rörelse för tanken
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Göteborg

Rem Koolhaas

Göta älvbron

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-06