Arkitekturen och akademin
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Claes Caldenby, professor in Theory and History of Architecture, is interviewed on his views on Architecture, History and Teaching, by Per Magnus Johansson and Johan Linton. The interview is 30 pages long including illustrations.

architectural history

architectural theory

architectural education

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Per Magnus Johansson

Göteborgs universitet

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

28-29

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Lärande

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08