Claes Caldenby

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Claes Caldenbys forskning är inriktad på nyare arkitekturhistoria, framförallt efterkrigstidens svenska arkitektur. Han har publicerat drygt 60 böcker och 600 artiklar över ett brett spektrum av ämnen. Undervisar på Chalmers Arkitektur i kurser om 1900-talet i arkitekturhistoria, om byggnadsteknikens historia, om nutida arkitektur och arkitekturteori. Sedan 1977 en i redaktionen för tidskriften Arkitektur. Skriver regelbundet arkitekturkritik där och i dagspress. Har ett brett nätverk i forskarvärlden och arkitektvärlden, både inom Sverige och internationellt.

Källa: chalmers.se

Visar 294 publikationer

2018

Tät blandstad passar inte överallt i Göteborg

Meta Berghauser Pont, Claes Caldenby, Anna-Johanna Klasander et al
Göteborgs-Posten
Artikel i dagstidning
2017

Europe

Frida Pashako, Angelina Paulicelli, Maurizio Boriani et al
Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage, p. 197-350
Kapitel i bok
2016

Varför tveka om mer kunskap?

Claes Caldenby, Eva Glader, Einar Hansson et al
Göteborgs-Posten, för Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige (26.9)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Den praktiske Lewerentz

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Det var en gång en frihetlig tradition

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Lewerentz

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Gemensamma rum

Claes Caldenby
ark (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Egnahemsrörelse mot emigration?

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Interpretation and guidance

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2016

Göteborgs ideologiska landskap

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Tingens oskuld

Claes Caldenby
Arche (54-55)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Le Corbusier och miljonprogrammet

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Johansson-arkitektur

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Architecture and Engineering - 10 Years Anniversary Book

Claes Caldenby, Oscar Borgström, Karl-Gunnar Olsson et al
Övrigt
2016

The reception of Lewerentz’ work

Claes Caldenby
Architecture and Urbanism. Vol. 16 (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Guldkant på förorten

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Nödens lagar

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Vår tids rädsla för allvar

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Den odisciplinerade praktiken: Arkitekturkunskapen och bebyggelsehistorien

Claes Caldenby
Bebyggelsehistorisk tidskrift (72)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Arkitekturen som källmaterial till samhällets historia

Claes Caldenby
Respons (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Heden tillhör göteborgarna – Spola bostadsplanerna!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2016

Rum för alla

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

The reception of lewerentz's work

Claes Caldenby
A + U-Architecture and Urbanism (544), p. 186-195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Hus som överlever

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2016

AT tio år/AT ten years

Claes Caldenby
Samlingsverk (redaktörskap)
2015

Tektonik i brådskans tid

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Stadsplanering kräver kunniga politiker

Claes Caldenby
Göteborgs-Posten (21.1)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Oförargligt brutalt Stockholm

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Construction History in Scandinavia

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2015

Upprepa inte 1960-talets misslyckade exploateringar

Claes Caldenby
Göteborgs-Posten (1.9)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Så fick centrum sin stadskänsla

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

AHA! festival 2015

Anna Maria Orru, Peter Christensson, Claes Caldenby et al
Övrigt
2015

Hva er arkitektur

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Malmö har inte lagt sig platt för fastighetsägarna

Claes Caldenby
Göteborgs-Posten (17.9)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Lars-G och skolarkitekturen

Claes Caldenby
Bok
2015

Göteborg rullar ut rutnät

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Vi ser förändringen som det givna/Claes Caldenby svarar

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Kritisk empiri: Ett historiografiskt perspektiv

Claes Caldenby
Nordlit. Vol. Elin Haugdal m fl (red) Berørt av bygninger (36)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Modernismen

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2015

Baedeker och Tredje riket jämte Polen

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Göteborgs rådhus

Claes Caldenby, Caroline Losman
Bok
2015

Folkhemsk fristad

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Lyssna till fler än täthetsivrarna

Claes Caldenby
Göteborgs-Posten (10.2)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Recension av John Sjöström Vardagens arkitekter och John Sjöström Stad och bostad

Claes Caldenby
Bebyggelsehistorisk tidskrift (69)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Andras andra berättelser

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Alltför enkel retorik om en tät, grön och blandad stad

Claes Caldenby
Göteborgs-Posten (3.11)
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Motkultur

Claes Caldenby
Arche, p. 52-53
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Ett höghuskluster i centrum – varför då?

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Utopiernas återkomst

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Eftertraktad tidlöshet

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Valuing everyday life

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2014

Arkitektur angår alla

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Är staten ett särintresse?

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Bildningslykta

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Architecture, Photography and the Contemporary Past

Claes Caldenby, Andrej Slavik, Julia Tedroff et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2014

Arabvärlden i vänteläge

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Reell byggnadskonst och svensk

Claes Caldenby
Masthuggs församlingsblad (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Om det som gått förlorat

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Gammal är äldst. Och beprövat hållbar

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Introduction

Andrej Slavik, Claes Caldenby, Julia Tedroff et al
Architecture, Photography and the Contemporary Past, p. 10-16
Kapitel i bok
2014

AHA! festival 2014

Anna Maria Orru, Peter Christensson, Claes Caldenby et al
Övrigt
2014

Om arkitektur

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Öppet stadshus?

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

A loyal architecture? Ralph Erskine and the Nordic way

Claes Caldenby
Architectural Research Quarterly. Vol. 18 (3), p. 234-244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Die Logik der Architektur

Claes Caldenby
Werk, Bauen + Wohnen (12), p. 15-20
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Ensam i sitt slag

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Nybyggd by

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Trieste i kvadrat

Claes Caldenby
Arche (46-47)
Artikel i övriga tidskrifter
2014

Bortom stjärnorna

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Framsynt efterord

Berglund Ylva, Ylva Blank, Claes Caldenby et al
Mellanrum. Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg, p. 192-
Kapitel i bok
2013

Snedstrecksarkitektur/Slash architecture

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2013

Älvstaden

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Berättelsen om betongen

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs

Claes Caldenby, Ola Wedebrunn
Bok
2013

Stad i rörelse

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Cover på klassiker

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Punkthus i skogen – rätt hus på fel plats

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Barnets århundrade: En arkitekturhistoria

Claes Caldenby
Arche (44-45)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Dekorerat skjul

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Kulturen på hörnet

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Förord

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2013

Öppen historia

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Ny jargong är nödvändig: Replik

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Atelier Kempe Thill

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Försvunnen historia

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Ikonarkitekturens psykologi

Claes Caldenby
Arche (42-43)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Det är stor skillnad med arkitekter i ledningen

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Kulturell hållbarhet

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2013

Hållbarheten blottlagd

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

Finlir med detaljerna

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2013

På snedstrecket

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Det lyckliga Norden – alltför konfliktfritt

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Bruno White arkitekter

Claes Caldenby
Bok
2012

Planerandets paradoxer: Intervju med Sara Westin

Claes Caldenby, Per Magnus Johansson, Johan Linton
Arche. Vol. 2012 (40-41)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Efter industrialismen: Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950–2005

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

På tal om arkitektur

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Tibro på arkitekturkartan

Claes Caldenby
Brittgården: ett bostadsområde, av Ralph Erskine i Tibro, Tibro kommun. Vol. 2012, p. 85-
Kapitel i bok
2012

Svensk arkitektur på spanska

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Nordic-Baltic Experiences: Survival of Modern

Claes Caldenby
Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs. Vol. 2012
Kapitel i bok
2012

Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs

Claes Caldenby, Ola Wedebrunn
Samlingsverk (redaktörskap)
2012

Så nordiskt, så rätt i tiden

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Tibro on the architectural map

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2012

Den levande väggen. Färg och arkitektur i svenskt 1970-tal

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Höjdenvändan Lerum

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

I striden om verkligheten blir alternativen nödvändiga

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Tre projekt manifesterar manifestet i Virserum

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Nordic Journal of Architecture

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Trevlig tillväxt eller för lite av allt

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Vi valde att bejaka historien

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Under samma tak

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Slottsberget Västra Frölunda

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Sånt som händer

Claes Caldenby, Peter Christensson
Kapitel i bok
2012

Sustainable urbanism and beyond

Claes Caldenby
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Chalmers Arkitekturs Årsbok 2012

Claes Caldenby, Ola Nylander, Matts Heijl et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2012

Arkitektoniska innovationer

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2011

Chalmers Arkitekturs årsbok 2011

Claes Caldenby, Ola Nylander, Lotta Särnbratt et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2010

Årsbok Chalmers Arkitektur 2010

Claes Caldenby, Peter Christensson, Matts Heijl et al
Bok
2009

Arkitekturen och akademin

Johan Linton, Claes Caldenby, Per Magnus Johansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Artikel i övriga tidskrifter
2009

Årsbok Chalmers Arkitektur 2009

Claes Caldenby, Matts Heijl, Marianne Ohlander et al
Bok
2008

Guldläge med sorgkant

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Arkitektur-i-ord

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Arkitekter måste lära av historien

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Det jævne og utålmodigheden

Claes Caldenby
Arkitektur DK (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Till historien om arkitekturhistorien

Claes Caldenby, Johan Mårtelius
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Upptäck Hisingen!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter
Bok
2008

Byggandets logik, och naturens

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Varför vinner Wingårdh?

Claes Caldenby
Planera Bygga Bo (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

The university-city interface

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2008

Spotta inte på arkitekten Asplund

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Museer på museum

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

On span and space

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Göteborg Law Courts Extension

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2008

Mästarprov i byggnadskonst

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2008

Gårdsten Housing Area

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2008

Faculty of Pedagogy, Mölndal

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2008

Visioner viktigare än någonsin

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

The Challenge of Change

Claes Caldenby, Lotta Lander, Timo Tuomi et al
Kapitel i bok
2008

Von der Ikone zum Blinddarm?

Claes Caldenby
werk, bauen + wohnen (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Åter till verkligheten

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Vi behöver kunna gå på två händer

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Det finns hopp om arkitekturen

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Allt fast förflyktigas

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Kvalitetskultur med både visioner och vardagsliv

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Betong i arkitekturen: gestaltning och teknik 1930–1980

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Critical Modernism: Where is Post-Modernism going?

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Vad bör göras? Arkitekturhistorien och arkitektpraktiken

Claes Caldenby
Konsthistorisk tidskrift. Vol. 77 (1-2)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Public fiction

Claes Caldenby
Camino (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2008

Bärkraft med attityd

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Upptäck Västra Frölunda!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter
Bok
2007

Mötesplatser i förvandling

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Concrete vaulted construction in Imperial Rome

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

3000 years of design, engineering and construction

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Högskolan och staden Karlskrona

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Housing, Theory and Society

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Archplus

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Arkitekturens långa svans

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Werk, Bauen + Wohnen

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Arkitektur är så mycket mer än yta

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Upplevelseindustrins turistmiljöer

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Funkis i Skår: Husen, livet och tiden

Claes Caldenby, Olle Anderson
Bok
2007

Docomomo Sweden

Claes Caldenby, Johan Mårtelius
Kapitel i bok
2007

Engagemang!

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Cenerentola a Stoccolma/Cinderella in Stockholm

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2007

Arkitekturens ensamhet

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Nya Pedagogen

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Brutal betong

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Bauwelt

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Det fjärde Rom?

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Brist på fantasi leder till rivning

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Konst och teknik i skön förening

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Rätt hus på rätt plats!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Chile – finis terrae?

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Bilden av en möjlig lycka

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Kvinnliga arkitekter

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2007

Vad betyder Gårdsten?

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Asplund – ett kapitel för sig

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Gammalt och fult blev fint

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Resande i arkitektur

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Ideologiernas upplösning eller pluralism?

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Fula hus har mer karaktär

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Universitetet i Göteborg: en arkitekturguide

Claes Caldenby, Marja Kleiner
Bok
2006

Upptäck Nordost!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter et al
Bok
2006

Accidentism Josef Frank

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Bättre stad – i stället för större

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Kvarteret Saturnus i Växjö

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Vävskedsgatan i Lunden

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Joze Plecnik. Arhitektura Perennis och Architettura Minore

Claes Caldenby
Psykoanalytisk tidskrift (16-17)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Guide till Göteborgs arkitektur

Claes Caldenby, Gunilla Linde Bjur, Sven-Olof Ohlsson
Bok
2006

Att bygga ett land

Claes Caldenby
Byggekunst (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Zviedri uz Brivibas ielas

Claes Caldenby
Latvijas architektura. Vol. 67 (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Nya Svinesundsbron

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

City branding. Varumärke och arkitektur

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

A bore is more

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Sensation, nej tack!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Civiliserad lyx

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Excellens och elfenbenstorn

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Geteborgas studentu darbi Rigai

Claes Caldenby
Latvijas architektura. Vol. 65 (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Citadellbadet i Landskrona

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Strävan efter ett ordnat samhälle

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Tankar om förstadens framtid

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

No Geteborgas uz Rigu un atpakal

Claes Caldenby
Latvijas architektura. Vol. 66 (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Ett medieproblem!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Arkitektur är bäst i verkligheten

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Nya Pedagogen ligger helt rätt

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2006

Föreställd gemenskap

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Nya tankar om staden

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Arkitekturen i upplevelseekonomin

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

60-talet i retur

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Vart tog bostadsplanerna vägen?

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Kontinuitet och förnyelse

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Höghus vid Heden: Ett hafsigt hugskott för två miljarder kronor

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Pragmatiskt

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Kontinuitet och förnyelsE

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2005

Godhemsberget, Göteborg

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

En djärvare stadsbyggare

Claes Caldenby
Trottoar (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Höghusälskare, läs Jacobs!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Kv Kostern, Göteborg

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Lojal arkitektur

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Filosofens arkitektur

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Upptäck Angered!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter
Bok
2005

Skrivande + byggande = sant

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Arkitekturen

Claes Caldenby
Konsten 1950-1975; red. Jan Brunius et al. (Signums svenska konsthistoria; bd. 13), p. 451-526
Kapitel i bok
2005

Parkhuset, Göteborg

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2005

Läget?

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Universell Utzon

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Arkitekturskolan

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Arkitektur för kunskapstörstiga

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Conjunction and context in the architecture of Peter Celsing

Claes Caldenby
Ptah (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Makten över rummet

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Kunskapsbyggandets ifrågasatta modeller

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Halva kungariket?: Om den svenska arkitekturens historiografi

Claes Caldenby
Nordisk Arkitekturforskning (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

God jul, husälskare!

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Sensuell realism vid Friskväderstorget

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Från slum till världsarv

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Höga hus på låg nivå

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Arkitekturens relativa heteronomi

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Arkitekturen har oundvikligen ?

Claes Caldenby
Trottoar (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Upplevelse står mot upplevelse

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Boa Nova Teahouse

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Mumlet och ljuset

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Tummen ner för höghuset

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Mästarprov i byggnadskonst

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Piscina des Mares

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Rückzug und neue Werte - Schulbau in Schweden

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2004

Stadsbyggandets ensamhet

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2004

Tage William-Olsson: Planner and Polemicist

Claes Caldenby
architectural research quarterly (3/4)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Mer behållare, mindre arkitektur, tack

Claes Caldenby
Arkitektur (2)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Tage William-Olsson: Stridbar planerare och visionär arkitekt

Eva Rudberg, Bosse Bergman, Claes Caldenby et al
Bok
2004

Å ena sidan - å andra sidan

Claes Caldenby
Byggekunst (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2004

Learning and re-imagination: A Swedish perspective

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2003

Foträta argument: Claes Caldenby svarar

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Nära havet vill vi bo

Claes Caldenby
HSB Forum (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Nordisk arkitektur - natur eller kultur?

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

(historising) Theory

Claes Caldenby
Nordisk Arkitekturforskning (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Form-funktionsparadigmet i arkitekturen

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2003

Arkitekturen på piedestal

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Modern architecture through case studies

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Ordens innebörd eller språkets användning?

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Utställningen ger eko i Göteborg än i dag

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Ett riktigt tak över huvudet

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Världens bästa arkitekter träffas i Aaltos hemstad

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Staden som figur och bakgrund

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2003

Den goda staden, klustret och sprickorna

Claes Caldenby
Arkitektur (6)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Arne Jacobsen och den absoluta modernismen

Claes Caldenby
Arkitektur (1)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Modernist i motvind

Claes Caldenby
Arkitektur (4)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Göteborgsarkitekturens långa vågor

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2003

Bland elefanter och fjärilar

Claes Caldenby
Arkitektur (8)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala

Claes Caldenby
Arkitektur (3)
Paper i proceeding
2003

Rätt foträtt

Claes Caldenby
Arkitektur (5)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Sommarhus finast i Västsverige

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

(historising) Theory

Claes Caldenby
Kapitel i bok
2003

Arkitektur i Sollefteå

Claes Caldenby
Arkitektur (7)
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Ta det lugnt och låt livet sätta spår

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Konsten att bygga en "god" bostad

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2003

Oroligt om arkitektur

Claes Caldenby
Artikel i övriga tidskrifter
2002

[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur

Claes Caldenby, Fredrik Nilsson
Bok
1992

Vad är ett kollektivhus?

Claes Caldenby
Doktorsavhandling
1990

Konstruktivism och dekonstruktion

Claes Caldenby
Arkitektur (3), p. 26-35
Artikel i övriga tidskrifter
1989

Goteborg - Stacken, La fourmiliere La vie communautaire à la suédoise

Sten Gromark, Claes Caldenby, Åsa Walldén
Pro Fribourg (81)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2017

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: Fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige

Claes Caldenby Arkitekturens teori och metod
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond - Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Det kan finnas fler projekt där Claes Caldenby medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.