Arkitekturen som källmaterial till samhällets historia
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Respons

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik