Högskolan och staden Karlskrona
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

www.bth.se/huvudcampus 23.9 2007

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13