Vad bör göras? Arkitekturhistorien och arkitektpraktiken
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Konsthistorisk tidskrift

Vol. 77

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik