Joze Plecnik. Arhitektura Perennis och Architettura Minore
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk tidskrift

16-17

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06