Mellanrum: Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-86475-09-3

Mer information

Skapat

2017-10-07