Mellanrum: Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-86475-09-3