Snedstrecksarkitektur/Slash architecture
Kapitel i bok, 2013

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Sveriges naturum, Tomas Lauri (red)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13