Arkitekturen
Kapitel i bok, 2005

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Konsten 1950-1975; red. Jan Brunius et al. (Signums svenska konsthistoria; bd. 13)

451-526

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08