Göteborgs rådhus
Bok, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Caroline Losman

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik