Planerandets paradoxer: Intervju med Sara Westin
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Per Magnus Johansson

Göteborgs universitet

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Arche

2000-7817 (ISSN)

Vol. 2012 40-41

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07