Upplevelse står mot upplevelse
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Göteborgs-Posten 8.7 2004.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13