Sånt som händer
Kapitel i bok, 2012

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Peter Christensson

Chalmers, Arkitektur

Chalmers arkitektur 2012

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13