Varför tveka om mer kunskap?
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Eva Glader

Einar Hansson

Kristian Jonsson

Vanja Larberg

Gabriella Olshammar

Göteborgs universitet

Lotta Särnbratt

Chalmers, Arkitektur

Kristina Wallman

Helena Westholm

Göteborgs-Posten, för Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige

26.9

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07