Borås stads historia II. Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920
Kapitel i bok, 2005

Författare

Kent Olsson

Göteborgs universitet

Bengt Berglund

Göteborgs universitet

Lars Johansson

Borås stads historia II

15-68, 103-198, 349-394-

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

ISBN

91-855377-33-3

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-25