Modernismen
Kapitel i bok, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Thorbjörn Andersson m fl (red) Södra Ängby: Modernism arkitektur landskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13