Halva kungariket?: Om den svenska arkitekturens historiografi
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nordisk Arkitekturforskning

3

Ämneskategorier

Husbyggnad