Alltför enkel retorik om en tät, grön och blandad stad
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs-Posten

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik