Valuing everyday life
Kapitel i bok, 2014

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Once a Lifetime: City-building after Disaster in Christchurch, Freerange Press

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13