[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur
Bok, 2002

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Fredrik Nilsson

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-973626-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-06