Introduction
Kapitel i bok, 2014

Författare

Andrej Slavik

Chalmers, Arkitektur

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Julia Tedroff

Göteborgs universitet

Martin Farran-Lee

Architecture, Photography and the Contemporary Past

10-16
978-91-981573-5-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Arkitektur

Bildkonst

Historia

ISBN

978-91-981573-5-2

Mer information

Skapat

2017-10-07